« Bakåt

Arbete På Väg Steg 3.0


Kursbeskrivning

Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter:

• Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
• Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
• Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
• Svarar för aktuell trafikinformation.

Förkunskaper

APV 1.1 - 1.3 och APV 2.2

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen