« Bakåt

Brandfarliga Arbeten


Kursbeskrivning

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå på tillfälliga arbetsplatser.
Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, exempelvis svetsning, lödning, torkning, skall utföras brandsäkert.

Utbildningen är anpassad till förhållanden i olika branscher, exempelvis bygg, tak och industrin.
Deltagarna kommer att få förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

 

Under kursen går vi igenom följande:

- Ansvar, regler och lagar
- Grundläggande brandskydd
- Organisation
- Säkerhetsregler och försäkringsvillkor
- Riskhantering och konsekvenser
- Brandfarlig vara
- Grupparbeten
- Praktisk övning
- Certifiering

Efter avslutad och godkänd utbildning skickar Brandfarliga Arbeten utt ett giltigt certifikat.
Utbildningen motsvarar Brandskyddsföreningens kurs "Heta Arbeten" och uppfyller försäkringsbolagens krav.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten.

Tid

1 dag, 07:45 - 16:00

Pris

Kursavgift 2 200 SEK exkl moms
26 mars, 07:45 - 16:00
Sollentuna
20 platser kvar
22 april, 07:45 - 16:00
Sollentuna
20 platser kvar
11 juni, 07:45 - 16:00
Sollentuna
20 platser kvar