« Bakåt

Heta arbeten


Kursbeskrivning

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som kan riskera att orsaka brand. Exempel på Heta Arbeten kan vara Svetsning, kapning, lödning, varmluftspistol. mm. Brandfarliga heta arbeten som genomförs på en tillfällig arbetsplats kallas för Heta Arbeten. En tillståndsansvarig ska utses av beställaren och det krävs certifikat om man utfärdar tillstånd regelbundet. Den som utför och brandvakten måste ha giltigt certifikat från den stunden då arbetet påbörjas. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

• Om Heta arbeten
• Lagar och försäkringsvillkor
• Organisation och ansvar
• Brandkunskap
• Tillståndslistan
• Riskbedömning och förebyggande vid heta arbeten
• Släckredskap och praktisk övning
• Säker gashantering/larmning
• Tätskikt tak/Balkong
• Certifieringstest

Kursens mål

Deltagarna ska kunna vidta åtgärder för att kunna förebygga brand vid brandfarliga Heta Arbeten®.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är inblandade i heta arbeten:
Tillståndsgivare (Beställare)
Hetarbetare (Utförare)
Brandvakt

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska i både tal ock skrift.

Efter kursen

Påbyggnadskurs för tillståndsgivare.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Kursavgift 2 950 SEK exkl moms
26 februari, 08:00 - 16:00
Södertälje
18 platser kvar
04 mars, 07:45 - 16:00
Sollentuna
20 platser kvar
04 mars, 08:00 - 16:00
Södertälje
20 platser kvar
18 mars, 08:00 - 16:00
Södertälje
19 platser kvar
25 mars, 08:00 - 16:00
Södertälje
20 platser kvar
08 april, 08:00 - 16:00
Södertälje
19 platser kvar