« Bakåt

Travers + Säkra Lyft


Kursbeskrivning

Följande går vi igenom på kursen:

• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
• Olika typer av lyftredskap
• Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
• Manövrera maskinen med hjälp av signalman
• Planering och genomförande av lyft med travers
• Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
• Risker

Kursens mål

Att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen genom en säker hantering av tungt gods.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfer, oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Kursavgift 3 000 SEK exkl moms
03 mars, 08:00 - 16:00
Borlänge
16 platser kvar