« Bakåt

Truck A + B


Kursbeskrivning

En lämplig utbildning för truckförare är den som följer den läroplan som utarbetats i samverkan mellan arbetsmarknadens parter och branchorganisationer
18 § AFS 2006:5 användning av truckar samt kommentarer till detsamma.

• Risker och säkerhetsbestämmelser
• Trafikbestämmelser
• Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
• Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
• Material- och godshantering
• Ett ergonomiskt arbetssätt
• Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
• Hantering av farligt gods
• Teoretiskt prov
• Övningskörning
• Praktiskt prov

Kursens mål

Att få säkra truckarbetsplatser.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är eller skall bli förare av A+B Truckar.
Tidsåtgången varierar mellan 1-5 dagar för den enskilde beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper.

Förkunskaper

Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Skyddsskor skall medtagas och användas på dom praktiska momenten

Efter kursen

C-truckbehörighet.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Kursavgift 1 900 SEK exkl moms
12 mars, 07:45 - 16:00
Sollentuna
4 platser kvar
19 maj, 07:45 - 12:00
Sollentuna
20 platser kvar