Integritetspolicy - Vi tar GDPR på allvar | EDU Performance®

Integritetspolicy

GDPR – Hantering av personuppgifter

Här beskrivs hur EDUR Performance AB 559057-5667
i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ”GDPR” behandlar personuppgifter.

EDUR Performance AB bedriver utbildningar och konsulttjänster inom främst arbetsmiljö och säkerhet.
Vid tillhandahållande av dessa tjänster kan EDUR Performance AB komma att behandla personuppgifter om dig.
För att följa lagstiftningen innebär det bland annat:

 • Att vi tydligt informerar om när personuppgifter behandlas och lagras.
 • Att vi informerar om på vilken grund vi lagrar uppgifterna och hur länge de sparas
 • Att vi upplyser om att personuppgifterna behöver hanteras av någon annan part såsom Brandskyddsföreningen,
  Brandfarliga arbeten (Svebra) och ID06.
 • Att vi inte använder insamlade personuppgifter för något annat ändamål än vad som är avses
 • Att uppgifterna raderas när de inte längre behövs.
 • Att vi är lyhörda för förfrågningar och önskemål angående lagrade personuppgifter.

EDUR Performance AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.
Så här sker personuppgiftsbehandlingen.

Inskrivning av kursdeltagare på utbildningar
På våra utbildningar skriver kursdeltagarna in sig via Ipad.
Personuppgifter som hanteras är: namn, e-post, telefonnummer, personnummer.

Grunden för behandlingen:

 • För att kunna fakturera kunden och slutföra uppdraget
 • För att kunna utfärda utbildningsbevis
 • För att kunna utfärda nytt utbildningsbevis om deltagare förlorat sådant.

På vissa utbildningar sker även registrering hos tredje part så som Brandskyddsföreningen, Brandfarliga arbeten (Svebra) och ID 06.
Vi lagrar alla dessa uppgifter tillsvidare.

Bokning av kursdeltagare

Du som kund kan fylla i personuppgifter vid webbokning.
Personuppgifter som hanteras är: namn, personnummer, e-post och mobilnummer.
Grunden för behandlingen:

 • För att kunna skicka ut bekräftelse och kallelse till kursdeltagare
 • Stämma av deltagare på utbildningsdagen

Inkommande E-post

E-post som skickas till företaget lagras tillsvidare.
Grunden för behandlingen:

 • Bedriva utbildningsverksamhet

Dina rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling
som EDUR Performance AB som samlats in and dig.
Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
Du kan be om att få dina uppgifter raderade.

Kontakta oss på:
info@eduperformance.se
Personuppgiftsansvarig: Camilla Claesson
Tel Stockholm: 08-29 66 00