Kurs i travers + säkra lyft | EDU Performance®

Travers

Traversutbildning

Vår kurs i travers är optimal för dig som ska arbeta mot att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen genom en säker hantering av tyngre gods. Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med:

  • Pelarlift.
  • Telfer.
  • Traverskranar.
  • Är arbetsledare på arbetsplats där lyftanordningar förekommer.
  • Är skyddsombud på arbetsplats där lyftanordningar förekommer.

Kursinnehållet

Följande är exempel på vad du kommer få ta del av under kursens gång, om du skulle vilja läsa den fullständiga listan så hittar du den här.

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller.
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
  • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
  • Risker.

En utbildning som kan skräddarsys utefter dina behov & önskemål

Behöver du genomföra utbildningen på ett annat språk eller under andra datum än de som har angivits så kan vi ordna det. Kontakta oss så skräddarsyr vi kursen utefter dina önskemål.

Vår Traversutbildning kan genomföras på distans. Du följer då kursen i realtid så att du kan delta aktivt i utbildningen och ställa frågor direkt till läraren.

Glöm inte att vi även kan genomföra de
flesta utbildningar på flera språk !