Byggarbetsmiljösamordnare Bas P / Bas U | EDU Performance®

Bas U / Bas P

Utbildning i Bas P / Bas U

När det gemensamma arbetsmiljöarbetet ska samordnas brukar byggherrar utse kompetenta Bas P/U samordnare till sin hjälp. Arbetsmiljöarbetet brukar fortlöpa genom hela byggprocessen och är ett stort ansvar. Därför är det viktigt att du har rätt utbildning för jobbet. Den utbildningen hittar du hos oss på EDU Performance®.

Hur utbildningen fortlöper

I kursen ingår grupparbeten och övningsmoment där framställning av en arbetsmiljöplan, utformning av en förhandsanmälan samt riskbedömningar förekommer. I utbildningen får du lära dig om:

 • Arbetsmiljön i byggbranschen.
 • Grundläggande om Arbetsmiljölagen och regelverket.
 • Samverkan i arbetsmiljöarbetet.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Personligt ansvar.
 • Samordningsansvar i olika former.
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete.
 • Rättsfall.
 • Byggarbetsmiljösamordnare i olika skeden.
 • Viktiga föreskrifter i det praktiska byggandet.
 • Begreppet Uppdragstagare och dess förutsättningar.
 • Förhandsanmälan.
 • Arbetsmiljöplan.
 • Riskbedömningar.

Kursen avslutas sedan med ett prov och vid ett godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis med intyg från arbetsgivare som visar att förkunskaperna motsvarar de krav på byggarbetsmiljösamordnare som ställs i AFS 2008:16 (Byggnads- och anläggningsarbete).

Vem är Bas P och Bas U utbildningen för?

Utbildningen vänder sig till entreprenörer som utför arbeten som husbyggen, vägbyggen och reparationsarbeten inom de två områdena. Även arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av entreprenader har formella arbetsmiljöansvar och gynnas av vår kurs. I det här fallet kan det vara i branscher som:

 • Bygg- och anläggning.
 • Företag i elbranschen.
 • Riv- och sanering.
 • Industrier.
 • Sågverk.
 • VVS, kyl- och ventilationsföretag.
 • Hamnar.
 • Bostadsrättsföreningar.
 • Kommuner och skolor…, för att bara nämna ett fåtal.

Skräddarsy din utbildning

Våra kurser erbjuds på svenska och engelska, om ett annat språk önskas är även det genomförbart. Vi erbjuder utbildning för Bas P / Bas U på plats såväl som på distans. Att skräddarsy kurser utefter dina önskemål är inga problem för oss, allt du behöver göra är att kontakta oss så löser vi det!

Glöm inte att vi även kan genomföra de
flesta utbildningar på flera språk !