Liftutbildning (Repetition) - EDU Performance AB

Utbildningar

E-learning

Liftutbildning

Pris:

1 495 SEK

Tid: 3-4h

Vår Liftutbildning på distans är en teoretisk repetitionsutbildning av Liftutbildning grund och vänder sig till alla som använder liftar i sitt arbete, även skyddsombud och arbetsledare. Du får breda kunskaper kring olika typer av liftar och hur de används, samt lagar, arbetsmoment, säker arbetsmiljö och riskbedömning. Kursen följer Liftutbildningsrådets liftläroplan, LLP och efter godkänt prov erhåller du ett utbildningsbevis.

Kursbeskrivning

Liftutbildning vänder sig till alla som använder liftar i sitt arbete.
Denna utbildning är för dig som har ett giltigt certifikat och behöver förnya. 

Kursen är en repetitionsutbildning för dig som behöver förnya ditt certifikat. Efter avslutad utbildning får du diplom som bevis på godkänd kurs.

Önskar du utbildningen enligt LLP, Liftutbildningsrådets läroplan krävs ett praktiskt moment som bokas separat.  

Vill du även få din utbildning reg på ID06 tillkommer en kostnad om 200kr exkl moms/ deltagare. 


Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden.
Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. 

Kursmål

Efter genomförd utbildning skall deltagarna förstå:
• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för hantering av liftar.
• Arbetsgivares och arbetstagarens skyldigheter
• Olika typer av liftar
• Olika arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben mm.
• Säker arbetsmiljö vid arbete med lift
• Riskbedömningar (markförhållanden, trafik, väder och vind etc.)

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som använder liftar i arbetet, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar
OBS ! Denna utbildning är en repetition för dig som behöver förnya ditt certifikat. 

Förkunskap

Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift

Påbyggnad

Kommande utbildningstillfällen

Datumlös

Frågor eller funderingar?

Vi hjälper dig gärna om du har frågor kring våra utbildningar och kurser. Välkommen!

Kontakta oss

Glöm inte att vi även kan genomföra de
flesta utbildningar på flera språk !