Truck A+B (Repetition) - EDU Performance AB

Utbildningar

E-learning

Truck A + B E-learning

Pris:

2 500 SEK

Tid: 3-4h

Utbildningen lär dig allt du behöver veta för att få en säker truckarbetsplats och vi vänder oss till alla som ska bli truckförare.
Här får du både praktiska och teoretiska kunskaper om att köra en truck, där vi följer TLP10 och AFS 2006:5. Du lär dig bland annat risker och säkerhetsbestämmelser, truckens konstruktion, material- och godshantering, daglig tillsyn och hur man arbetar på ett ergonomiskt sätt etc. Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov får du behörighet till att köra truck.

Kursbeskrivning

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning
som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
Arbetsmiljölagen 3 kap. 3 §
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 säger att: En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Observera att du behöver komplettera E-kursen med praktik innan kursintyg utfärdas. Bokas separat. 

En lämplig utbildning för truckförare är den som följer den läroplan som utarbetats i samverkan mellan arbetsmarknadens parter och branchorganisationer
18 § AFS 2006:5 användning av truckar samt kommentarer till detsamma.

• Risker och säkerhetsbestämmelser
• Trafikbestämmelser
• Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
• Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
• Material- och godshantering
• Ett ergonomiskt arbetssätt
• Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
• Hantering av farligt gods
• Teoretiskt prov
• Övningskörning
• Praktiskt prov. Bokas separat för E-learning kurs. 

Kursmål

Att få säkra truckarbetsplatser.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är eller skall bli förare av A+B Truckar.

Förkunskap

Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Skyddsskor skall medtagas och användas på dom praktiska momenten

Påbyggnad

Kommande utbildningstillfällen

Datumlös

Frågor eller funderingar?

Vi hjälper dig gärna om du har frågor kring våra utbildningar och kurser. Välkommen!

Kontakta oss

Glöm inte att vi även kan genomföra de
flesta utbildningar på flera språk !