Fallskydd | Kunskapsbanken | EDU Performance®

Kunskapsbank

Vilka jobb kräver fallskydd utbildning?

Fallskydd

Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar på höjder där fallrisk föreligger är utbildade och informerade. Därför vänder fallskyddsutbildningen sig till arbetare vars arbetsuppgifter innebär att de befinner sig på över 2 meters höjd. Utbildningen passar alltså bland annat för dig som jobbar som skyddsombud, arbetsledare eller för dig med arbetsuppgifter som

 • takarbete
 • mastarbete
 • evakuering
 • arbete inom räddningstjänst
 • arbete med takmålning
 • arbeten inom byggindustri evakuering 
 • övriga arbeten som kräver rope access.

 

Våra tillgängliga kurser

Hos oss på EDU Performance kan du gå kurserna Fallskyddsutbildning, på plats eller distans, och Fallskyddsutbildning Räddning. I båda kurserna förekommer det både teoretiska och praktiska delar som stärker dina kunskaper och ditt säkerhetstänk. Du får information som hjälper dig att slita mindre fysiskt samtidigt som du arbetar mer effektivt och säkrare.

 

Vikten av repetition

Det är rekommenderat att repetera Fallskyddsutbildning årligen då kunskaperna som lärs ut under utbildningen är livräddande. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad på vad som gäller för just ditt arbete och hur du enkelt och säkert använder din utrustning. För att kunna utföra ett arbete på högre höjder på ett säkert och effektivt sätt är följande viktigt att veta: 

 1. Hur man gör en riskanalys och räddningsplan.
 2. Vilken utrustning som bör användas.
 3. Hur du använder utrustningen på ett korrekt sätt. 

 

Arbetsmiljöverkets krav på fallskyddsutbildning

Enligt arbetsmiljöverket är det arbetsgivarens ansvar och skyldighet att se till så att den som jobbar med höghöjdsarbete är utbildad för att förhindra skada genom fall. Korrekt utbildning garanterar en känsla av trygghet för alla arbetare på plats då de vet hur de ska arbeta mer säkert och produktivt samtidigt som risken för skador och olyckor förblir låg. I vår fallskyddsutbildning får du lära dig om skyddssystemet och hur den personliga skyddsutrustningen ska användas. 

 

Fallskyddsutbildningar efter behov

Våra kurser finns tillgängliga på både svenska och engelska, önskas ett annat språk går även det att ordna. Vi erbjuder Fallskyddsutbildning på plats såväl som på distans för att tillgängliggöra utbildningen för så många som behöver den som möjligt. 

Skulle du vilja skräddarsy din utbildning efter egna önskemål så hjälper vi gärna till.

 

Kontakta oss på EDU Performance®

Har du fler frågor eller funderingar kring fallskydd och våra utbildningar ? Varmt välkommen att kontakta oss!

Vanliga frågor om Fallskydd

Vem kan gå Fallskyddsutbildning?

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla anställda som arbetar från en höjd där fallhöjden överstiger 2 meter.

Utbildningen Fallskydd Räddning vänder sig till alla som kan komma att behöva utföra räddningar och evakueringar på arbeten med en fallhöjd som överstiger 2 meter.

Vad kostar utbildningen?

Vår Fallskyddsutbildning, både på plats och på distans, kostar 1 900 SEK.

Fallskyddsutbildning Räddning kostar 2 700 SEK.

För vem lämpar sig fallskyddsutbildning?

Fallskyddsutbildningen vänder sig till arbetare vars arbetsuppgifter innebär att de befinner sig på över 2 meters höjd där kollektivt fallskydd saknas. Utbildningen passar alltså bland annat för dig som jobbar som skyddsombud, arbetsledare eller för dig med ett yrke som innefattar

 • takarbete
 • mastarbete
 • evakuering
 • arbete inom räddningstjänst
 • arbete med takmålning
 • arbeten inom byggindustri evakuering.

Behöver jag några förkunskaper om personligt fallskydd?

Den enda förkunskap du behöver ha är goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi anpassar gärna utbildningsnivån för att passa alla deltagare, oavsett om du aldrig har arbetat på hög höjd tidigare eller om du är en erfaren inom höghöjdsarbete. Vi lär dig grunderna korrekt och utvecklar dina befintliga kunskaper.

Varför behövs en utbildning inom fallskydd?

En av de mest förekommande arbetsolyckor i Sverige är fallolyckor. För att minska risken för fall behöver du som arbetare ha rätt kunskaper och redskap.

Arbetsgivare på arbetsplatser där höghöjdsarbete förekommer har ett ansvar att säkerställa att arbetstagaren har rätt kompetens för att utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt.

Enligt gällande lagstiftning och arbetsmiljöverket bör de som använder fallskydd i sitt yrke utbildning i hur man använder, kopplar och undersöker utrustningen före användning. Praktiska övningar bör ingå i utbildningen och efter avslutad kurs ska deltagaren känna till riskerna med felaktig användning av sitt personliga fallskydd samt hur utrustningen ska skötas och underhållas.

Risken med att arbeta på hög höjd utan att följa rådande föreskrifter leder till, förutom ökad risk för allvarliga skador, en sanktionsavgift på allt mellan 40 000 till 400 000 SEK.

Vad får jag lära mig?

I Fallskyddsutbildning ingår

 • riskinventering
 • lagar, regler och föreskrifter
 • olika fallskyddsystem
 • personlig fallskyddsutrustning
 • knopar
 • risker, belastningar
 • hängtrauma/räddning
 • kontroll/ besiktning av utrustning.

I Fallskyddsutbildning Räddning ingår

 • riskinventering
 • lagar, regler och föreskrifter
 • olika fallskyddsystem
 • personlig fallskyddsutrustning
 • knopar
 • risker, belastningar
 • hängtrauma/räddning
 • praktik: stöd/positionering, fall-uppfångande, rappellering samt räddning
 • kontroll/ besiktning av utrustning.

Var hålls utbildningen?

Våra utbildningar Fallskydd och Fallskydd Räddning både fysiskt och kundanpassat efter önskemål. Vi erbjuder även Fallskyddsutbildning på distans via Zoom.

Hur länge gäller en fallskyddsutbildning?

Efter att du har avslutat en kurs hos oss erhåller du ett intyg. Det rekommenderas dock en årlig repetition av utbildningen så att kunskaperna alltid sitter i, oavsett hur ofta kunskaperna och redskapen används.

Hur många kursdeltagare tar ni emot?

Vid varje utbildningstillfälle kan vi ta emot upp till 20 kursdeltagare, det antalet gäller oavsett om du väljer att gå kursen på plats eller på distans.

Vad räknas som höghöjdsarbete?

Med höghöjdsarbete menas allt arbete där risk för fall föreligger från en höjd till en annan.