Allmänt om heta arbeten | Kunskapsbanken | EDU Performance®

Kunskapsbank

Allmänt om heta arbeten

År 1990 presenterade Brandskyddsföreningen ett skadepreventionskoncept som innefattade utbildning och certifiering av personer som arbetar med brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Det konceptet fick namnet Heta Arbeten®. Under samlingsnamnet heta arbeten går arbeten med utrustning och verktyg som alstrar värme och gnistor. Sådana arbeten kan förekomma inom industribranschen, byggbranschen och hantverksbranschen bland andra.

 

Tillgängliga kurser hos oss

Hos oss på EDU Performance kan du gå kursen Heta Arbeten på plats eller distans via Zoom. I kursen ingår både praktiska och teoretiska delar under utbildningen som du sedan testas på. Efter ett godkänt testresultat vid slutet av kursen erhåller du en certifiering.

 

Krav på tillfälliga arbetsplatser

För att få utföra heta arbeten på en tillfällig arbetsplats kräver Försäkringsbolagen i Sverige att den som ska utföra det brandfarliga arbetet, vara brandvakt eller utfärda tillstånd skall vara behöriga. Det betyder att du ska ha genomgått en utbildning där du får kunskaper om bland annat Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Den endagsutbildning som krävs kan du få hos oss på EDU Performance, en arrangör som är kvalitetsgranskad av Brandskyddsföreningen. Utbildningen resulterar, efter godkänt provresultat, i ett Heta Arbeten®-certifikat som visar på att du har rätt kunskap och behörighet för jobbet.

 

Utbildningar efter behov

Våra kurser finns tillgängliga på både svenska och engelska, önskas ett annat språk går även det att ordna. Vi erbjuder Heta Arbeten-utbildning på plats såväl som på distans för att tillgängliggöra utbildningen för så många som behöver den som möjligt.Skulle du vilja skräddarsy din utbildning efter egna önskemål så hjälper vi gärna till.

Kontakta oss på EDU Performance

Har du fler frågor eller funderingar kring heta arbeten och våra utbildningar? Varmt välkommen att kontakta oss!

Vanliga frågor om Heta arbeten

För vem lämpar sig en Heta Arbeten-utbildning?

Kursen vänder sig till alla som är inblandade i heta arbeten, så som tillståndsgivare (beställare), hetarbetare (utförare) och brandvakt.

Vad kostar utbildningen?

Vår utbildning Heta Arbeten, både på plats och på distans, kostar 2 950 SEK.

Behöver jag några förkunskaper om Heta Arbeten?

Den enda förkunskap du behöver ha är goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi anpassar gärna utbildningsnivån för att passa alla deltagare, oavsett om du aldrig har arbetat med heta arbeten eller om du är en erfaren inom området. Vi lär dig grunderna korrekt och utvecklar dina befintliga kunskaper.

Varför behöver jag en utbildning inom Heta Arbeten?

En utbildning inom Heta Arbeten ökar din trygghet i arbetet samtidigt som du får fördjupade kunskaper inom sådant som arbetsmiljö och försäkringar, allt som reglerar hur du genomför tillståndsgivningen vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats.

Vad får jag lära mig?

När du väljer vår utbildning Heta Arbeten så får du lära dig om

 • lagar och försäkringsvillkor
 • organisation och ansvar
 • brandkunskap
 • tillståndslistan
 • riskbedömning och förebyggande vid heta arbeten
 • släckredskap och praktisk övning
 • säker gashantering/larmning
 • tätskikt tak/balkong.

Var hålls utbildningen?

Vår utbildning Heta Arbeten utförs både på flera platser i landet som Sollentuna, spånga och Högdalen samt på distans via Zoom.

Hur länge gäller en Heta Arbeten-utbildning?

Ett certifikat inom Heta Arbeten är giltigt i 5 år från det datum som certifieringen godkändes och ska därefter förnyas.

Hur många kursdeltagare tar ni emot?

Vi kan ta emot upp till 20 kursdeltagare vid varje utbildningstillfälle, det antalet gäller oavsett om du väljer att gå kursen på plats eller på distans.

Vad räknas som Heta Arbeten?

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som riskerar att orsaka bränder. Exempel på sådana arbetsmoment är:

 • svetsning
 • kapning
 • lödning
 • varmluftspistol
 • hovslagning
 • induktionsvärmare
 • läggning av tätskikt på tak och balkonger.