Heta arbeten – tillstånd | Kunskapsbanken | EDU Performance®

Kunskapsbank

Heta arbeten – tillstånd

Innan heta arbeten får påbörjas måste ett tillstånd för arbetet vara utfärdat. Den tillståndsansvarige, som då är beställarens representant, gör tillsamman med brandvakt och utförare av arbetet en riskbedömning av arbetet på plats.Även tillstånds- och kontrollistan som bygger på de säkerhetsregler som finns framtagna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

 

Hur får man tillståndet som krävs?

Enligt Heta Arbeten® ska den tillståndsansvarige tillsammans med hetarbetaren och brandvakten gå igenom arbetet som ska genomföras för att identifiera, bedöma och besluta om de brandrisker som finns på platsen. När alla är överens om att arbetet är säkert att genomföra ges ett tillstånd. Det innebär att man har åtgärdat de risker som eventuellt bedöms som för stora. Som hjälp i riskbedömning fyller du i en tillstånds- och kontrollista där också samtliga berörda säkerhetsregler gås igenom. Tillståndsansvarig, hetarbetaren och brandvakten skriver tillsammans under listan. Därefter kan arbetet påbörjas.

 

Kontakta oss på EDU Performance

Har du fler frågor eller funderingar kring heta arbeten och våra utbildningar? Varmt välkommen att kontakta oss!