Heta Arbeten – tillståndsansvarig | Kunskapsbanken | EDU Performance®

Kunskapsbank

Heta Arbeten – tillståndsansvarig

Innan heta arbeten på en tillfällig arbetsplats får påbörjas måste tre viktiga platser fyllas:

  • tillståndsansvarig
  • hetarbetare
  • brandvakt.

Den tillståndsansvarige är den som representerar beställaren och ger tillstånd för att arbetet ska få inledas.

 

Vilka kompetenser krävs för att bli tillståndsansvarig?

För att bli tillståndsansvarig för heta arbeten på en tillfällig arbetsplats ska du som tecknar fler än tre tillstånd per år ha behörighet Heta Arbeten® och ha erfarenhet av brandskydd. Den tillståndsansvarige ska dessutom vara utsedd av beställaren för uppgiften, vilket måste ske skriftligt enligt säkerhetsreglerna.

 

Kontakta oss på EDU Performance

Har du fler frågor eller funderingar kring heta arbeten och våra utbildningar? Varmt välkommen att kontakta oss!