Vad är heta arbeten? | Kunskapsbanken | EDU Performance®

Kunskapsbank

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är ett samlingsnamn på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor. Några exempel är

  • svets- och skärarbeten med gasbrännare
  • snabbroterande verktyg som vinkel­slip och kapmaskiner
  • hovslagning
  • arbete med varmluftspistol
  • läggning av tätskikt på tak och balkonger
  • arbete med induktionsvärmare.

 

Vad anses vara brandfarliga metoder?

Verktyg och metoder som anses vara brandfarliga på en arbetsplats behöver inte innebära samma fara på en annan och därför kan inget generellt svar ges. För att du ska kunna avgöra om verktyg eller metoder är brandfarliga måste en riskbedömning genomföras på den plats där arbetet ska utföras. Det finns varken godkända verktyg och metoder eller undantag i regelverket.Därför måste en riskbedömning göras på platsen där arbetet ska utföras och väl där får man tar hänsyn till val av metod, miljö och material. Sannolikheten för att en brand ska uppstå bedöms då såväl som allvarlighetsgraden av den konsekvens som uppstår av en sådan brand.Om säkerhetsreglerna följs och korrekt riskbedömning görs i samband med tillståndsgivningen så minimeras risken för att brand ska uppkomma som en följd av heta arbeten.

Kontakta oss på EDU Performance

Har du fler frågor eller funderingar kring heta arbeten och våra utbildningar? Varmt välkommen att kontakta oss!