Vad ingår i Grundläggande liftutbildning? | EDU Performance®

Kunskapsbank

Grundläggande liftutbildning: Vad bör ingå och varför är det viktigt?

Varje år dör mellan 1-2 personer i liftrelaterade olyckor och många råkar ut för klämskador. Därför är det viktigt att alla som arbetar med liftar genomgår en kvalitetssäkrad liftutbildning. Syftet är att du ska bli en säker och riskmedveten liftförare, och att vi minskar olyckor i Sverige. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida. 

 

Lagkrav på utbildning för liftförare

Exempel på liftar kan vara kranar, mobila arbetsplattformar och hissar såväl som fordonslyftar. Sedan 2007 är det lagkrav på att förare av mobila arbetsplattformar behöver ha genomfört teoretisk och praktisk liftutbildning. Utbildningen ska bl.a. innehålla information om lagar, hur du bedömer risker och hur du genomför olika arbetsmoment på ett säkert sätt. 

 

Vad du behöver kunna efter Grundläggande liftutbildning

Vår liftutbildning vänder sig till alla som använder liftar i sitt arbete. I kursen kommer du få lära dig om olika typer av liftar och deras användningsområden. Efter genomförd utbildning ska du också förstå:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för hantering av liftar.
 • Arbetsgivares och arbetstagarens skyldigheter
 • Olika arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben mm.
 • Säker arbetsmiljö vid arbete med lift
 • Riskbedömningar (markförhållanden, trafik, väder och vind etc.)

 

Hur hanterar man en nödsituation vid lifthantering?

 • En liftoperatör ska alltid känna till hur liften nödsänks. Det är även viktigt att arbetskollegor som arbetar på marken i närheten av liften vet hur man nödsänker liften om liftoperatören behöver assistans.
 • Om situationen kräver en räddningsinsats skall liftoperatören omedelbart kontakta räddningstjänsten för att få hjälp. Liftoperatören bör också ge räddningstjänsten information om var liftarna finns och vad som är problemet.
 • Om man  är fast i liften är det viktigt att arbetsledningen håller dem informerade om vad som händer och vilka åtgärder som vidtas för att få dem till säkerhet. Detta kan minska stressen man kan uppleva i en sådan situation
 • Operatören skall alltid utföra daglig tillsyn på liften för att minimera risken för skador på maskin och personal. Detta inkluderar
  • Gå igenom liften enligt protokoll
  • Gå igenom arbetsmomenten som skall utföras.
  • Göra en riskbedömning.
 • Skulle en nödsituation uppstå så följer man arbetsberedningen och åtgärdar enligt svaren som riskbedömningen kom fram till.

Korrekt kommunikation vid liftarbete

För att förebygga olyckor är det extra viktigt att alltid ha en person på marken med en tillgänglig kommunikationslinje till förare. Till exempel via telefon eller radio. Personen på marken ska även ha goda kunskaper i hur nödsänkning av liften går till.

 

Kontakta oss på EDU Performance

Har du fler frågor eller funderingar kring liftutbildning? Varmt välkommen att kontakta oss!