Kursinformation

« Tillbaka

Arbete på väg Steg 1 (1.1 1.2 1.3)


Kursbeskrivning

STEG 1.1 ALLMÄN GRUNDKOMPETENS

Målgrupp

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän Grundkompetens motsvarande Steg 1:1.

Innehåll: 

Utbildningen omfattar en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas, vägarbetsområdets zoner och vilka vägmärken och skyddsanordningar som kan användas. Den ger en grundläggande förståelse för vilka regler och lagar som styr samt vem som ansvar för vad. Den betonar även det egna ansvaret samt vikten att förstå de säkerhetsreglerna som finns på den aktuella arbetsplatsen.

STEG 1.2 GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FÅ FRAMFÖRA VÄGHÅLLNINGSFORDON

Målgrupp: 

Förare av väghållningsfordon ska utöver allmän grundkompetens (Steg 1:1) även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1:2).

Innehåll: 

Utbildningen omfattar kunskap kring hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Hur ska fordonet placeras och hur undviker föraren de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Vilka vägmärken är tillåtna och hur ska fordonet ska utrustas på korrekt sätt. Hur ska fordonet placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. Kunskap om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt vad Trafikförordningen, Väglagen och Vägförordning.

STEG 1.3 GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FÅ UTFÖRA VÄGARBETE

Målgrupp: 

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens (Steg 1:1) ha denna kompetens.

Innehåll: 

Deltagaren ska efter utbildningen inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter. Kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande och ha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför. Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete samt undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Kursmål

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven har uppnåtts. Skulle någon av deltagarna inte klara kunskapstest återkopplar EDU Performance till aktuell arbetsledare. Vi ger då feedback i vilka områden som deltagaren behöver repetera samt möjlighet att göra om testet vid ett annat tillfälle.

Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest utfärdar EDU Performance ett utbildningsbevis där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd.

EDU Performance är IDO6-ackrediterad kompetensregistrator vilket innebär att vi kan registrera genomförda utbildningar på deltagarens personliga ID06-kort. Detta kräver dock ett samtycke som sker i samband med utbildningen.

Målgrupp

Arbete På Väg Steg 1 vänder sig till dig som arbetar på vägarbeten där det förekommer passerande fordonstrafik i direkt anslutning till din arbetsplats, eller dig som behöver framföra någon form av väghållningsfordon.
Utbildningen är till för dig som behöver en bred grundkompetens inom arbete på väg.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Flaggvakt
Arbete på väg Steg 2 
Arbete på väg Steg 3

Citat

 

  • Arbetsmiljö (AML, AMF, arbetsmiljöplan och AFS 2001:1)
  • Trafikförordningen
  • Tillåtna fordonsmonterade skyddsanordningar (funktion och handhavande)
  • Tillåtna fordonsmonterade vägmärken och lyktor
  • V3 principen (varna, vägleda och värna)
  • Väghållningsfordon (regler, placering på väg)
  • Arbetsmetoder (etablering och avetablering)
  • Övriga styrande dokument

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Kursavgift 2 200 SEK exkl. moms
07 november, 08:00 - 16:00
Sollentuna
20 platser kvar
05 december, 08:00 - 16:00
Sollentuna
20 platser kvar
16 januari 2020, 08:00 - 16:00
Sollentuna
20 platser kvar
30 januari 2020, 08:00 - 16:00
Sollentuna
20 platser kvar
19 mars 2020, 07:45 - 16:00
Sollentuna
10 platser kvar