Kurser i motorsågskörkort A & B | EDU Performance®

Motorsågskörkort

Frågor eller funderingar?

Vi hjälper dig gärna om du har frågor kring våra utbildningar och kurser. Välkommen!

Kontakta oss

Utbildning för motorsågskörkort A & B

Vår utbildning för Motorsågskörkort A ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs för hantering av motorkedjesåg på ett säkert sätt. De vanligt kommande sågarbeten som vi fokuserar på är bland annat: vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Kursen Motorsågskörkort B bygger sedan på de kunskaper som deltagarna får i A-kursen och tar upp fler sågarbeten såsom: trädfällning, kvistning och kapning.

Vem passar utbildningarna för & vad ingår?

Utbildningarna för motorsågskörkort passar för dig som använder motorsåg i både arbete och på fritiden. Om du sysslar med exempelvis vedkapning eller byggarbeten så är dessa kurser optimala för dig.

I Motorsågskörkort A ingår bland annat:

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan.
  • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
  • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick.
  • Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc.
  • Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.

Här kan du läsa mer om vad du får ta del av i
Motorsågskörkort A.

I Motorsågskörkort B ingår exempelvis:

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)
  • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)
  • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.

Du kan läsa mer om vad som ingår i Motorsågskörkort här.

Skräddarsy kursen utefter dina önskemål

Vi har möjligheten att skräddarsy kurser utefter dina önskemål. Tveka inte att höra av dig om datumen inte skulle passa eller ifall du skulle behöva genomföra utbildningen på ett annat språk.

Glöm inte att vi även kan genomföra de
flesta utbildningar på flera språk !