Utbildning i Arbete på väg steg 2.1 | EDU Performance®

Utbildningar

Arbete på väg

Arbete På Väg Steg 2.1

Pris:

2 350 SEK

Tid: 1 dag

Baseras på 0 recensioner

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.1, kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (APV 2.1)
Arbete på väg steg 2.1 vänder sig till dig som ska köra väghållningsfordon som är utrustade med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon). Vi följer Trafikverkets lagar och regler och efter genomförd utbildning blir du certifierad förare av väghållningsfordon

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Kursen avslutas med prov.


Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:
    Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
    Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckes arbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.


Förkunskap

Arbete på väg 1.1,1.2,1.3

Påbyggnad

Utbildningen i arbete på väg steg 2.1 skräddarsys efter dina önskemål

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av Er om datum nedan inte skulle passa! Vi kan även genomföra de flesta utbildningarna på andra språk!

Arbete på väg steg 2.1 går även att genomföra på distans

Distansutbildningen genomförs via video i realtid, så kan du som deltagare ha möjlighet att diskutera och ställa frågor direkt till läraren.

Kommande utbildningstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Frågor eller funderingar?

Vi hjälper dig gärna om du har frågor kring våra utbildningar och kurser. Välkommen!

Kontakta oss

Glöm inte att vi även kan genomföra de
flesta utbildningar på flera språk !