ADR 1.3 Utbildning - Kurs i farligt gods | EDU Performance®

Utbildningar

ADR 1:3

ADR 1.3

Pris:

3 000 SEK

Tid: 1 dag

Baseras på 0 recensioner

Vår ADR 1.3 utbildning är till för dig som arbetar med hantering av farligt gods såsom explosiva eller giftiga ämnen. Du får viktig kunskap om vilka regler som gäller, hur du förebygger risker och olyckor, vilka transportmedel som är lämpliga och andra moment som är nödvändiga för en säker transport

Kursbeskrivning

Utbildning av personer som är delaktiga vid transport och förflyttning av visst farligt gods.


Samtliga kursdeltagare får en övergripande förståelse för hur man hanterar kemikalier säkert för att minska risken för skada eller miljöpåverkan.
Välutbildad personal kan förbättra arbetsmiljöns säkerhet och minska kostnaderna/stilleståndstid på grund av kemisk skada.


Kursmål

Klassrumsteori kombineras med praktiska övningar för att säkerställa att viktiga punkter förstås ordentligt.
Även gruppövningar med andra yrkesverksamma där man delar med sig av sina erfarenheter för bästa utförande och problemlösningar ingår som ett moment i kursen.
Deltagaren förväntas vara proaktiv i klassen för att klara av provet i slutet av utbildningen.

Målgrupp

För personer som arbetar med kemikalier, antingen som förare eller någon som lastar/packar farligt gods, är ADR 1.3 -utbildning en nödvändig del av din yrkesroll.

Förkunskap

Påbyggnad

Utbildningen i ADR 1:3 skräddarsys efter dina önskemål

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av Er om datum nedan inte skulle passa! Vi kan även genomföra de flesta utbildningarna på andra språk!

ADR 1:3 går att genomföra på distans

Distansutbildningen genomförs via video i realtid, så kan du som deltagare ha möjlighet att diskutera och ställa frågor direkt till läraren.

Kommande utbildningstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Frågor eller funderingar?

Vi hjälper dig gärna om du har frågor kring våra utbildningar och kurser. Välkommen!

Kontakta oss

Glöm inte att vi även kan genomföra de
flesta utbildningar på flera språk !