Våra kurser


Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska göras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför, kompetensen för arbete på väg ska kunna verifieras med ett intyg. Vi kan även genomföra de flesta utbildningarna på engelska.

Efter genomgående utbildning med godkänt resultat erhåller deltagaren ett kursintyg.

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag.
2 dagar, 08:00 - 16:00
Alla företag som utför eller får utfört arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, är skyldiga att följa Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagens säkerhetsregler vid Heta Arbeten®. 
1 dag, 08:00 - 16:00
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning
som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
Arbetsmiljölagen 3 kap. 3 §
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 säger att: En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.
1 dag, 08:00 - 16:00
Liftutbildning vänder sig till alla som använder liftar i sitt arbete.
1 dag, 07:45 - 16:00
Alla anställda som arbetar på höjd, måste ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken typ av utrustning som ska användas.

Fallskydd skall användas
• När fallhöjden överstiger 2 meter (AFS 1999:3)
• När riskanalysen påvisar att så behövs oavsett höjden.
""Arbetsgivare som har för avsikt att låta utföra tillfälligt arbete på nivåer övermark- eller golvplan måste välja arbetsutrustning som ger ett tillräckligt skydd mot risken för fall från höjd""
-Europeiska direktivet 2001/45/EC
1 dag, 08:00 - 12:00
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfer, oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.
1 dag, 09:15 - 10:00
Vuxen hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare.
1 dag, 08:00 - 12:00
1 dag, 08:00 - 16:00

Kursen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:4) om dokumenterad utbildning för personal som bygger, nedmonterar, ändra, övervakar eller leder ställningsarbete 2-9 meter.

1 dag, 07:45 - 16:00

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå på tillfälliga arbetsplatser.

1 dag, 07:00 - 15:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 07:45 - 12:00

Byggherren har arbetsmiljöansvar, det utökade ansvaret inom byggbranschen är unikt. 
Till sin hjälp ska byggherren utse kompetenta BAS P/U som samordnar det gemensamma 
arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen.

1 dag, 08:00 - 16:30
3 dagar, 01:00 - 01:00
1 dag, 08:00 - 16:00
Alla anställda som arbetar på höjd, måste ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken typ av utrustning som ska användas.

Fallskydd skall användas
• När fallhöjden överstiger 2 meter (AFS 1999:3)
• När riskanalysen påvisar att så behövs oavsett höjden.
""Arbetsgivare som har för avsikt att låta utföra tillfälligt arbete på nivåer övermark- eller golvplan måste välja arbetsutrustning som ger ett tillräckligt skydd mot risken för fall från höjd""
-Europeiska direktivet 2001/45/EC
1 dag, 08:00 - 12:00
1 dag, 08:00 - 16:00

Utbildningen vänder sig till dig som ska agera flaggvakt vid ett vägarbete eller andra områden där det behövs trafikdirigering, tex vid en byggutfart.

1 dag, 08:00 - 17:00
Arbete på väg Steg 2.2.
Omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar på vägarbeten där Trafikverket är beställare.
Personal som ingår i BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt APV Steg 2.2.
2 dagar, 08:00 - 16:00
Arbete på väg (APV) Steg 1 omfattar kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare.

1 dag, 08:00 - 16:00
1 dag, 07:45 - 12:00

Kursen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:4) om dokumenterad utbildning för personal som bygger, nedmonterar, ändra, övervakar eller leder ställningsarbete 2-9 meter.

1 dag, 07:45 - 16:00
Alla anställda som arbetar på höjd, måste ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken typ av utrustning som ska användas.

Fallskydd skall användas
• När fallhöjden överstiger 2 meter (AFS 1999:3)
• När riskanalysen påvisar att så behövs oavsett höjden.
""Arbetsgivare som har för avsikt att låta utföra tillfälligt arbete på nivåer övermark- eller golvplan måste välja arbetsutrustning som ger ett tillräckligt skydd mot risken för fall från höjd""
-Europeiska direktivet 2001/45/EC
1 dag, 08:00 - 12:00
Arbete på väg (APV) Steg 1 omfattar kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare.

1 dag, 08:00 - 16:00
1 dag, 08:00 - 16:00
Maskin och säkerhetsinformation i motorsåg samt praktisk övning.
1 dag, 08:00 - 12:00
1 dag, 07:45 - 12:00

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå på tillfälliga arbetsplatser.

1 dag, 07:00 - 15:00
Arbete på väg (APV) Steg 1 omfattar kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. V3 – principen ingår som en del av utbildningen.

1 dag, 08:00 - 16:00
Alla företag som utför eller får utfört arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, är skyldiga att följa Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagens säkerhetsregler vid Heta Arbeten®. 
1 dag, 08:00 - 16:00
Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag.
2 dagar, 08:00 - 16:00
Liftutbildning vänder sig till alla som använder liftar i sitt arbete.
1 dag, 07:45 - 16:00

Kursen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:4) om dokumenterad utbildning för personal som bygger, nedmonterar, ändra, övervakar eller leder ställningsarbete 2-9 meter.

1 dag, 07:45 - 16:00

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå