ADR 1:3


Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av Er om datum nedan inte skulle passa!
Vi kan även genomföra de flesta utbildningarna på engelska!
Kontakta oss eller ring 08-29 66 00
Kontakta oss

Pris
3 000 SEK exkl moms

Tid
1 dag

Kursdatum

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Kursbeskrivning

Utbildning av personer som är delaktiga vid transport och förflyttning av visst farligt gods.


Samtliga kursdeltagare får en övergripande förståelse för hur man hanterar kemikalier säkert för att minska risken för skada eller miljöpåverkan.
Välutbildad personal kan förbättra arbetsmiljöns säkerhet och minska kostnaderna/stilleståndstid på grund av kemisk skada.


Kursmål
Klassrumsteori kombineras med praktiska övningar för att säkerställa att viktiga punkter förstås ordentligt.
Även gruppövningar med andra yrkesverksamma där man delar med sig av sina erfarenheter för bästa utförande och problemlösningar ingår som ett moment i kursen.
Deltagaren förväntas vara proaktiv i klassen för att klara av provet i slutet av utbildningen.

Målgrupp
För personer som arbetar med kemikalier, antingen som förare eller någon som lastar/packar farligt gods, är ADR 1.3 -utbildning en nödvändig del av din yrkesroll.

Förkunskap

Påbyggnad

Kontakta oss